Aqua Soil – hydrogeologia, geologia, konsulting

Aqua Soil jest firmą, która zajmuje się między innymi konsultingiem inżynierski. Zespół Aqua Soil składa się z doświadczonych pracowników, którzy wykonują badania makroskopowe gruntu i wiercenia dla największych przedsiębiorstw z branży budowlanej czy wydobywczej. Aqua Soil wykonuje także wszystkie niezbędne badania pozwalające na określenie stanu zanieczyszczenia wód podziemnych. Między innymi takie jak badania składu chemicznego…Continue reading Aqua Soil – hydrogeologia, geologia, konsulting