Ekologiczne nawierzchnie! Postawmy na jakość

Ekologiczne nawierzchnie to must have w współczesnych ogrodach. Czym wyróżniają się firmy wykonujące tego typu usługi?

Działania Spółki oprócz zaangażowania w poszerzanie oferty produktowej i jej wysoką jakość obejmują również: odpowiedzialne podejście do wpływu na środowisko naturalne, etyczne postępowanie w relacjach biznesowych i zaangażowanie w życie społeczności lokalnych. Kontrola zużycia energii do produkcji betonu obejmuje każdy istotny element procesu. Dla lepszej efektywności na bieżąco przedsiębiorstwo analizuje poziom poboru energii i paliw przez pracujące maszyny i urządzenia. Starsze i energochłonne silniki elektryczne są wymieniane na nowe – bardziej wydajne i oszczędne, jeżeli odnosimy się do ekologicznych nawierzchni.

Zakłady produkcyjne wyróżniają się wysokim poziomem automatyzacji procesów produkcyjnych. Grupa prowadzi produkcję w oparciu o nowoczesne technologie, wysokiej jakości surowce oraz przy zachowaniu wyjątkowej dbałości o aspekty bezpieczeństwa pracy. Zakłady produkcyjne Spółki zlokalizowane są w regionach o największym popycie na kostkę brukową. Przedsiębiorstwo ukierunkowane na ekologiczne nawierzchnie http://gcl.com.pl/nawierzchnie/wprowadzenie/ posiada również stabilną i zdywersyfikowaną sieć dystrybucji opartą przede wszystkim o najbardziej rozpoznawalną wśród producentów wibroprasowanych wyrobów betonowych w Polsce sieć Autoryzowanych Punktów Sprzedaży, Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jako jeden z nielicznych producentów kostki brukowej w Polsce, przedsiębiorstwo stymuluje popyt poprzez oferowanie usług projektowania i aranżacji posesji ukierunkowanych na ekologiczne nawierzchnie.

Przedstawia się, że jest to czołowy producent kostki brukowej i pozostałych materiałów nawierzchniowych na polskim rynku. Spółka dostarcza wysokiej jakości bruk klinkierowy, naturalny kamień ogrodowy i szlachetną kostkę brukową. W ofercie Spółki znajdują się także płyty tarasowe z linii Impressio, płyty kamienne z linii Patio oraz produkty przemysłowe m.in. krawężniki i obrzeża, kostki i płyty betonowe, płyty ażurowe oraz palisady. Stabilna i zdywersyfikowana sieć dystrybucji w całej Polsce zapewnia bezpośrednią sprzedaż skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych.

NA uwagę zasługuje również fakt, że w przedsiębiorstwie polityka płacowa realizowana jest w myśl obecnie obowiązującego Regulaminu Wynagradzania. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska, rodzaju, wymiaru czasu pracy i okresu, na jaki zawarta została umowa o pracę. W myśl Regulaminu Wynagrodzeń Przedsiębiorstwa, pracownik ma prawo do wynagrodzenia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy w kierunku ekologicznych nawierzchni, posiadanych kwalifikacji, a także uwzględniającego ilość i jakość świadczonej pracy. Podstawą zaszeregowania pracownika jest Taryfikator Kwalifikacyjny, określający kategorie zaszeregowania stanowisk utworzonych w Przedsiębiorstwie oraz wynagrodzenia kwalifikacyjne, niezbędne na poszczególnych stanowiskach pracy. Znajomość taryfikatora pozwala pracownikom ustalić na ile jego kwalifikacje odpowiadają wymaganiom stanowiska, które zajmuje. Z drugiej strony, pracownika zapoznaje się w wymogami stanowisk wyżej zaszeregowanych. Jeżeli chce w przyszłości zająć to stanowisko, ma wówczas motywację do zwiększania swoich kwalifikacji.

Osoba pełniąca funkcje administracyjne odpowiedzialna jest za zaopatrzenie pozostałych działów w materiały biurowe, środki czystości, jak również powierzono jej odpowiedzialność za zadania związane ze sprawami bankowymi, takimi jak składanie przelewów, czy realizacja wpłat, jak również załatwianie spraw na poczcie, takich jak książka nadawcza, wysyłki listowe i paczki. W przedsiębiorstwie jest obecnie zatrudnionych kilkadziesiąt osób. Znaczna część zatrudnionych to pracownicy o kilkuletnim stażem, choć nie byli oni przyjęci do pracy wraz z założeniem przedsiębiorstwa – znaczna część pracowników to młodzi, aktywni ludzie posiadający wykształcenie wyższe i średnie.

Podstawowymi zadaniami osób zatrudnionych w Dziale Kadr jest sporządzanie list płac, dokonywanie rozliczeń deklaracji o charakterze rozliczeniowym, obsługa zasiłków, prowadzenie akt osobowych, przygotowanie dokumentacji do kapitału początkowego, obsługa wniosków rentowych i emerytalnych.