Aqua Soil – hydrogeologia, geologia, konsulting

Aqua Soil jest firmą, która zajmuje się między innymi konsultingiem inżynierski. Zespół Aqua Soil składa się z doświadczonych pracowników, którzy wykonują badania makroskopowe gruntu i wiercenia dla największych przedsiębiorstw z branży budowlanej czy wydobywczej. Aqua Soil wykonuje także wszystkie niezbędne badania pozwalające na określenie stanu zanieczyszczenia wód podziemnych. Między innymi takie jak badania składu chemicznego czy badania bakteriologiczne. Aqua Soil pomoże również w ocenie wpływu inwestycji na stan wód podziemnych. Bez względu na to czy jest to plac budowy czy składowisko odpadów przemysłowych trzeba zadbać o to, aby nie przyczyniały się one do degradacji i zanieczyszczeń środowiska. Aqua Soil przygotowuje dokumentację odbioru odpadów i zapewnia kompleksową obsługę nadzoru geologicznego inwestycji takich jak budowa autostrady, obwodnicy czy drogi ekspresowej. Warto korzystać z usług firmy, która dba zarówno o środowisko jak i powodzenie inwestycji swoich klientów.